ข้อมูลประชากร

 

ประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560

อำเภอ จำนวน ประชากร จำนวนบ้าน
หมู่บ้าน ตำบล ชาย หญิง รวม
เมืองแม่ฮ่องสอน 68 7 31,092 30,207 61,299 24,883
ขุนยวม 43 6 11,810 11,143 22,953 8,325
ปาย 62 7 19,345 18,208 37,553 14,809
แม่สะเรียง 77 7 27,624 27,076 54,700 21,465
แม่ลาน้อย 69 8 18,357 17,750 36,107 11,521
สบเมย 58 6 21,512 20,580 42,092 15,627
ปางมะผ้า 38 4 10,975 10,205 21,180 7,468
รวม 415 45 140,715 135,169 275,884 104,048

แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ณ  1 กรกฎาคม 2560Attachments:
Download this file (ข้อมูลประชากรกลางปี 2554.xlsx)ข้อมูลประชากรกลางปี 2554[ข้อมูลประชากรกลางปี 2554]46 kB
Download this file (ข้อมูลประชากรกลางปี 2555.xlsx)ข้อมูลประชากรกลางปี 2555[ข้อมูลประชากรกลางปี 2555]49 kB
Download this file (ข้อมูลประชากรกลางปี 2560.xlsx)ข้อมูลประชากรกลางปี 2560.xlsx[ ]13 kB
Download this file (ข้อมูลประชากรกลางปี 56.xlsx)ข้อมูลประชากรกลางปี 2556[ข้อมูลประชากรกลางปี 2556]60 kB
Download this file (ข้อมูลประชากรกลางปี 57.xlsx)ข้อมูลประชากรกลางปี 2557[ข้อมูลประชากรกลางปี 2557]66 kB
Download this file (ข้อมูลประชากรกลางปี 58_ทะเบียนจังหวัด.xlsx)ข้อมูลประชากรกลางปี 2558[ข้อมูลประชากรกลางปี 2558]18 kB
Download this file (ข้อมูลประชากรกลางปี 59_ทะเบียนจังหวัด_110559.xlsx)ข้อมูลประชากรกลางปี 2559[ข้อมูลประชากรกลางปี 2559]18 kB