ข้อมูลสถานประกอบการ ธุรกิจสุขภาพและเสริมสวย

ตารางแสดง : ข้อมูลสถานประกอบการ ธุรกิจสุขภาพและเสริมสวย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับอำเภอสปาเพื่อสุขภาพ
(แห่ง)
นวดเพือ
สุขภาพ

(แห่ง)
นวดเพื่อเสริมสวย
(แห่ง)
1
เมืองแม่ฮ่องสอน
1
5
1
2
แม่สะเรียง
0
4
5
3
ขุนยวม
0
1
0
4
ปาย
1
17
8
5
แม่ลาน้อย
0
0
0
6
สบเมย
0
0
0
7
ปางมะผ้า
0
0
3
 
รวม
22717

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สิงหาคม 2555