แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 1111
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 724
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 1086
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1034
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 748
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 782
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 1106
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1160
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2354
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 1865