แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 1625
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 885
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 1275
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1199
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 905
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 901
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 1371
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1407
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2659
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 2025