แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 1545
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 856
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 1246
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1172
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 882
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 878
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 1319
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1367
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2614
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 2001