แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 2413
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 1221
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 1577
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1587
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 1186
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 1171
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 2172
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1799
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 3047
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 2340