แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 946
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 636
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 994
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 941
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 669
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 716
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 1012
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1019
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2204
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 1812