แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 1461
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 827
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 1219
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1149
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 855
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 864
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 1292
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1322
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2574
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 1979