แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 1301
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 800
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 1178
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1116
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 824
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 835
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 1241
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1267
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2501
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 1942