แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 805
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 532
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 867
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 826
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 569
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 625
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 900
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 877
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2048
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 1720