แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 1168
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 758
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 1117
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1064
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 777
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 799
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 1163
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1203
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2401
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 1886