แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 999
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 656
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 1025
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 972
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 694
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 737
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 1042
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1067
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2260
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 1827