แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 2285
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 1190
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 1557
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1533
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 1168
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 1151
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 2089
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1760
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 3002
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 2319