แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 891
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 595
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 942
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 898
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 626
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 684
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 974
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 961
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2143
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 1774