แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 1048
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 684
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 1060
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1003
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 723
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 763
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 1072
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1108
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2306
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 1846