แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 2178
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 1151
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 1518
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1479
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 1136
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 1118
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 1985
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1707
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2960
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 2282