แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 1732
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 924
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 1308
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1243
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 929
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 922
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 1513
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1465
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2726
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 2059