แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มิถุนายน 2558 เขียนโดย Super User 1236
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เขียนโดย Super User 788
จำนวนการตายแยกตามสาเหตุ เขียนโดย Super User 1150
10 ลำดับของอัตราป่วยโรคในระบบเฝ้าระวัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1098
จำนวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน เขียนโดย Super User 806
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 824
10 ลำดับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 1215
จำนวนการตาย จำแนกตามสาเหตุการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 1241
อัตราการครองเตียง เขียนโดย Super User 2446
จำนวนและอัตราทารก/มารตาตาย เขียนโดย Super User 1920