ปัญหาและข้อสังเกตที่พบในการจัดทำเอกสารแบบประเมินผลงานวิชาการ

ปัญหาและข้อสังเกตที่พบในการจัดทำเอกสารแบบประเมินผลงานวิชาการnew

Attachments:
Download this file (20170109105721.PDF)ปัญหาและข้อสังเกตที่พบในการจัดทำเอกสารแบบประเมินผลงานวิชาการ[ปัญหาและข้อสังเกตที่พบในการจัดทำเอกสารแบบประเมินผลงานวิชาการ]2039 kB

แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ

แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการnew

Attachments:
Download this file (1.แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ.xlsx)แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ[แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ]13 kB

แบบประเมินผลงานประเภททั่วไป (ว34)

แบบประเมินผลงานประเภททั่วไป (ว34)new

Attachments:
Download this file (แบบฟอร์ม ว34 (ประเภททั่วไป).rar)แบบประเมินผลงานประเภททั่วไป (ว34)[แบบประเมินผลงานประเภททั่วไป (ว34)]31 kB

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งnew

Attachments:
Download this file (เอกสารประกอบการคัดเลือบุคคลฯ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง.rar)เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง[เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง]40 kB

แบบประเมินผลงานวิชาการ (ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ)

แบบประเมินผลงานวิชาการ (ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ)new

Attachments:
Download this file (แบบฟอร์มวิชาการ ว10 (ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ).rar)แบบประเมินผลงานวิชาการ (ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ)[แบบประเมินผลงานวิชาการ (ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ)]27 kB