ประกาศสอบราคาจ้างขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

หมวด: ข่าวสอบราคา

ประกาศสอบราคาจ้างขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

https://drive.google.com/open?id=0B170VAfp6O3hTWhwNmgtU1JRaVE