สอบราคาจัดซื้อชุดประเมินพัฒนาการเด็ก

สอบราคาจัดซื้อชุดประเมินพัฒนาการเด็ก

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือหลังคาเหล็ก จำนวน 1 คันๆละ 930,000.- บาท