ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อร่วมยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อร่วมยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding 79 รายการ

ประกาศจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.แม่ฮ่องสอน

ประกาศจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.แม่ฮ่องสอน

ไฟล์ประกอบ

ประกาศจัดซื้อร่วมยา จ.แม่ฮ่องสอน

ประกาศจัดซื้อร่วมยา จ.แม่ฮ่องสอน

 

ไฟล์ประกอบ

ประกาศจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไฟล์ประกอบ