(ร่าง)ประกาศจัดซื้อร่วมยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(ร่าง)ประกาศจัดซื้อร่วมยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไฟล์ประกอบ

ประกวดราคาจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธี e-bidding

โครงการที่ 3 ประกวดราคาจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ประกอบ

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อร่วมยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อร่วมยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อร่วมยา ด้วยวิธี e-bidding

โครงการที่ 1 ประกวดราคาซื้อร่วมยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๘๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ประกอบ