(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา


 

 

ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2560
ผชนะการเสนอราคา ปงบ 59 2

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา มกราคม 2560

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา กุมภาพันธ์ 2560

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา มีนาคม 2560

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา เมษายน 2560

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา พฤษภาคม 2560

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา มิถุนายน 2560

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา กรกฎาคม 2560

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา สิงหาคม 2560

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา กันยายน 2560

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา ตุลาคม 2560

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา พฤศจิกายน 2560

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา ธันวาคม 2560


 

ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2559
ผชนะการเสนอราคา ปงบ 59 2

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา มกราคม 2559

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา กุมภาพันธ์ 2559

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา มีนาคม 2559

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา เมษายน 2559

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา พฤษภาคม 2559

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา มิถุนายน 2559

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา กรกฎาคม 2559

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา สิงหาคม 2559

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา กันยายน 2559

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา ตุลาคม 2559

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา พฤศจิกายน 2559

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา ธันวาคม 2559
 

 

   ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2558
ผชนะการเสนอราคา ปงบ 59

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา มกราคม 2558

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา กุมภาพันธ์ 2558

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา มีนาคม 2558

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา เมษายน 2558

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา พฤษภาคม 2558

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา มิถุนายน 2558

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา กรกฎาคม 2558

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา สิงหาคม 2558

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา กันยายน 2558

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา ตุลาคม 2558

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา พฤศจิกายน 2558

 •  ผลประกาศรายชื่อของผู้ชนะการเสนอราคา ธันวาคม 2558

 

 

 (เอกสารเผยแพร่ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด )