แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

form

  (คลิกที่ภาพแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลผ่านระบบ online)

 

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจและเสนอข้อคิดเห็น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
หรือสามารถส่งข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ E-mail 152plan@gmail.com