ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ประกอบ

ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่ รพ.แม่สะเรียง

ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่ สำหรับ รพ.แม่สะเรียง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อร่วมยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อร่วมยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding 79 รายการ