2020  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ICT Pangmapha.com;สร้างสรรค์