ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
มีกำหนดการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 
ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อำเภอขุนยวม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555