รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 
ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อำเภอขุนยวม